DRODZY RODZICE!
Zapraszamy na Akcję Lato 2024 r. organizowaną w naszej szkole.
Termin wypoczynku:
I turnus: 24.06 - 28.06.2024 r.
II turnus: 26. 08 - 30. 08. 2024 r.
1. Miejsce półkolonii: teren Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku, ul. Zielony Trójkąt 1, 80-269 Gdańsk oraz edukacja plenerowa
2. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
3. Rodzice pokrywają wszystkie koszty związane z biletami wstępu (muzea, kino, itp.) oraz przejazdami komunikacją miejską (w przypadku braku dokumentu upoważniającego do darmowych przejazdów).
4. Nabór na półkolonie trwa od 17.06.2024 do 20.06.2024 r. (komplet dokumentów do pobrania ze strony szkoły, do odebrania z dyżurki szkoły lub w sekretariacie szkoły).
5. Warunkiem przyjęcia na półkolonie jest kompletnie wypełniona karta zgłoszeniowa. Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie w terminie do 20.06.2024 r. do godziny 15.00. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!
6. Uczestnictwo w dwóch turnusach jest możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc.
8. Ogłoszenie listy przyjętych uczestników nastąpi 21.06.2024 r. o godzinie 8.00 (informacja w sekretariacie szkoły, kontakt telefoniczny sekretariatu szkoły z rodzicem).
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym organizatora wypoczynku – Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku (sekretariat szkoły) przed rozpoczęciem turnusu.
Podczas „Akcji Lato 2024” nie zapewniamy wyżywienia. Rodzice zapewniają we własnym zakresie prowiant swojemu dziecku.