Biblioteka

Biblioteka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku od początku istnienia naszej szkoły. Nauczycielem - bibliotekarzem jest mgr Grażyna Dauksza. . Biblioteka nasza gromadzi i udostępnia zbiory obejmujące literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz czasopisma dziecięce i młodzieżowe. Korzystają z niej uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły. Wspólnym celem jest ciągłe bogacenie zbiorów poprzez zakup nowych książek i czasopism atrakcyjnych dla dzieci.
W 2017 roku wzbogaciliśmy nasze zbiory o książki zakupione za kwotę 15 tysięcy złotych dzięki przystąpieniu do projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Innym źródłem pozyskiwania książek i czasopism są dary od rodziców i naszych uczniów, które zawsze cieszą się zainteresowaniem szczególnie małych czytelników. Dziękuję wszystkim dotychczasowym darczyńcom i zapraszam do dalszej współpracy. Zgromadziliśmy w bibliotece już około 10 tysięcy woluminów. Dla uczniów prenumerujemy czasopisma: Victor Junior i Gigant.

Biblioteka Biblioteka Biblioteka


Uczniowie chętnie przebywają w bibliotece w czasie przerw oraz po skończonych lekcjach odnajdując tu zawsze coś dla siebie: wiedzę, zabawę, spokój oraz przyjazną atmosferę.

Dysponujemy Multimedialnym Centrum Komputerowym ze stałym łączem internetowym. Centrum cieszy się zawsze wyjątkowym zainteresowaniem, wzbogacając naszych wychowanków w coraz to nowe umiejętności, wiedzę i sprawności.

Przy bibliotece działa Koło Łączników Bibliotecznych, uczniów z poszczególnych klas, którzy chętnie i sprawnie wypełniają swoje zadania.

Biblioteka Biblioteka Biblioteka