WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69 W GDAŃSKU
IM. GENERAŁA STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO – INTEGRALANA CZĘŚĆ STATUTU SZKOŁY

wo-sp69-1-09-2022.pdf