WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69 W GDAŃSKU
IM. GENERAŁA STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO

WO - wrzesień 2022

pliki do pobrania