WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69 W GDAŃSKU
IM. GENERAŁA STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO – INTEGRALANA CZĘŚĆ STATUTU SZKOŁY

WO w SP69