Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie szkoły. Zaświadczenia, legitymacje szkolne i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych.

za-13-31-08-22-regulamin-organizacyjny.pdf

zal-nr-1-do-regulaminu-organizacyjnego.pdf

zal-nr-2-do-regulaminu-organizacyjnego-logotyp-papier-firmowy-1.pdf