O Patronie

W roku 1994 z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie podjęto uchwałę o nadaniu naszej szkole imienia generała brygady Stanisława Sosabowskiego- dzielnego żołnierza i wielkiego Polaka, twórcy polskich wojsk powietrzno - desantowych na Zachodzie, dowódcy Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Generał poświęcając niemal całe swoje życie służbie Polsce, jest znakomitym wzorem dla naszego młodego pokolenia. Dnia 22 września 1994 roku powołano Komitet Organizacyjny do Spraw Nadania Imienia Szkole, w składzie: Janina Skrzypińska - przewodnicząca Anna Kielar - Olszak Augustyna Feret Regina Rataj Ks. Piotr Szamocki Sławomira Brudzyńska - Burzawa Red. Jan Mielewczyk Jan Przybicki Dzień 13 maja 1995 roku był dniem uroczystego nadania szkole imienia Generała Stanisława Sosabowskiego poświęcenia i wręczenia sztandaru oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Projekt sztandaru i tablicy pamiątkowej wykonał artysta - plastyk Mieczysław Filipczak, portret patrona wykonała Hanna Borowska-Warchoł. Fundatorem Szkolnego Sztandaru był Ksiądz Prałat Henryk Jankowski. Tablicę pamiątkową ufundował Zarząd Wojewódzki w Gdańsku Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Z okazji nadania szkole imienia koleżanki Janina Skrzypińska (słowa) i Wioletta Cielebańska (opracowanie muzyczne) ułożyły "Pieśń Szkolną", która odtąd stała się hymnem naszej szkoły.