Sprawozdanie finansowe za eok 2023

Sprawozdanie finanasowe za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2019