Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:

Przewodnicząca: Małgorzata Wokacz-Zaborowska
Wice: Jan Głuchowski
Wice: Kamila Koller
Wice: Sylwia Adamska
Skarbnik: Wioletta Cichosz