Informacja o projekcie ASPE w naszej szkole: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/projekt-zrobmy-to-razem-asystenci-spe-w-gdanskich-szkolach-projekt-aspe,a,223278