Uczymy się nie tylko w klasie

Pierwsze miejsce Kacpra z 1B

Bezpieczne ferie w klasie 2B

Walentynkowe bukiety od 2B - 8 lutego 2019

Wizyta w Ratuszu Głownego Miasta - 6 lutego 2019

Wizyta w Bibliotece „Pod Kotem i Myszą” - 23 stycznia 2019

Link do materiałów archiwalnych na poprzedniej stronie internetowej naszej szkoły:

http://szkola69.cba.pl/eksperyment_pedagogiczny.php

Ogólnie o eksperymencie

IWRD znalazł Partnera, to My!Obejrzyjcie film!

Nowatorski projekt edukacji włączającej w Szkole Podstawowej nr 69

W Szkole Podstawowej nr 69 na Zielonym Trójkącie ruszył wyjątkowy projekt skierowany do uczniów z autyzmem. Dzięki współpracy ze specjalistami z gdańskiego Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz wsparciu Wydziału Rozwoju Społecznego UM, powstaje model edukacji włączającej, którego nowatorskie założenia już na wstępie zostały docenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku (www.szkola69.cba.pl) i Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD) w Gdańsku (www.iwrd.pl) nawiązały współpracę, w ramach której realizowany jest wspólny nowatorski projekt „Model edukacji włączającej dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” w klasach I-III. Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało projektowi status eksperymentu pedagogicznego, realizowanego pod opieką naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. To ogromne wyróżnienie, bowiem taki status uzyskują wyłącznie projekty o szczególnym charakterze innowacyjności, wprowadzające nowatorskie rozwiązania organizacyjne i metodyczne. Potwierdza to fakt, iż w bieżącym roku szkolnym jest to jedyny eksperyment pedagogiczny w województwie pomorskim, zaś w całym kraju status taki przyznano zaledwie kilku projektom spośród zgłoszonych kilkudziesięciu.

- Nasza szkoła jest zawsze otwarta na nowości, dlatego postanowiliśmy poszerzyć ofertę edukacyjną i wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Innowacyjność nowego projektu polega na modyfikacji warunków i organizacji nauczania z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów z autyzmem oraz sukcesywne włączanie do grupy rówieśniczej. Status eksperymentu pedagogicznego oraz opieka naukowa Uniwersytetu Gdańskiego i wsparcie specjalistów z IWRD są gwarancją najwyższej jakości projektu. Naszym celem jest stworzenie optymalnych warunków dla kształcenia dzieci z autyzmem, ale realizacja tego projektu przyniesie korzyści całej społeczności szkolnej – podkreśla Kamil Gajewski, Dyrektor Szkoły.

- Na bazie rozwiązań wypracowanych u nas w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka, wspólnie z kadrą Szkoły wprowadzamy w klasach dla uczniów z autyzmem model edukacyjno-terapeutyczny oparty o zasady stosowanej analizy zachowania, jako najskuteczniejszej formy terapii dzieci z autyzmem. Duży nacisk kładziemy na zindywidualizowanie edukacji każdego ucznia z autyzmem, poprzez stworzenie planu zajęć dopasowanego do jego aktualnych predyspozycji oraz analizy sfer deficytowych, z możliwością elastycznego korygowania w toku procesu edukacyjnego – wyjaśnia dr Anna Budzińska, Dyrektor Fundacji IWRD.

Uczniowie mają odpowiednio dopasowane zajęcia indywidualne, zajęcia w małych grupach i w grupie równoległej, dające możliwość realizacji obowiązującej podstawy programowej oraz szanse na włączanie do grupy rówieśniczej. Ważnym aspektem jest wzmacnianie samodzielności uczniów z autyzmem, zarówno w zakresie nauki, uczestnictwa w zajęciach grupowych i funkcjonowania w grupie, jak i zwykłych codziennych czynnościach w środowisku szkolnym. Włączanie dzieci z autyzmem do grupy rówieśniczej będzie się odbywało zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami i będzie miało charakter elastyczny, dający możliwość dokonywania bieżących korekt w zakresie wymiaru czasowego integracji uczniów. Jednocześnie prowadzone będą działania edukacyjne przygotowujące grupę rówieśniczą do włączenia uczniów z autyzmem. Beneficjentami tego projektu będą wszyscy członkowie społeczności szkolnej, a wypracowany model edukacji włączającej będzie mógł być przenoszony do innych placówek. Już w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 69 powstał pierwszy oddział, w którym uczy się 4 dzieci z autyzmem. Projekt zakłada nabór do pierwszej klasy w kolejnych latach. Specjaliści z IWRD prowadzą nadzór merytoryczny w projekcie, w tym szkolenia i staże dla nauczycieli, a ponadto stałe superwizje. Na początku 2018 roku planuje się otwarcie docelowej, wyremontowanej przestrzeni w szkole, która na służyć realizacji tego projektu.

- Edukacja dzieci z autyzmem jest ogromnym wyzwaniem, a rozwiązania powszechnie stosowane w szkołach mają wiele słabości. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że powstała pierwsza klasa w tak nowatorskim formacie, który daje naszym dzieciom szanse na rozwój i lepszą przyszłość. Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi i kadrze Szkoły za zaangażowanie i życzliwość, fundacji IWRD za profesjonalizm i wsparcie oraz władzom Miasta Gdańska za poparcie tego wyjątkowego projektu. Mój syn, podobnie jak i jego koledzy z klasy, z ogromną radością i motywacją chodzą do nowej szkoły – mówi Małgorzata Wokacz-Zaborowska, mama jednego z uczniów nowej klasy.

O skuteczności terapii behawioralnej w świetle badań naukowych można przeczytać tu: www.fundacja.iwrd.pl/autyzm/terapia