Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Eliza Łuczkiewicz-Sztuka

Kontakt e-mail: iod@rodo-edu.pl