Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Eliza Łuczkiewicz

Kontakt e-mail: iod.sp69@wp.pl