Procedury przeciwdziałania COVID-19

Wykaz substancji i produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji

Inne dokumenty związane z ŻYWIENIEM W SZKOLE!!! - LINK

Opłaty za obiady

 

 

 

 

Stawka żywieniowa dla uczniów w miesiącu  WRZESIEŃ 2022 r  wynosi :

Oddział przedszkolny – 15 dni x 5 zł = 75,00 zł

Klasy I-VIII -15 dni x 5 zł =75,00 zł

 

 

Wpłaty za korzystanie z obiadów dokonujemy wyłącznie w formie przelewu na konto którego numer jest przydzielony każdemu dziecku  indywidualnie.

Numer indywidualny konta każdego dziecka pozostaje bez zmian.

 

 

 

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza oraz miesiąc.

(np: wpłata za obiady za m-c  WRZESIEŃ 2022  r. Jan Kowalski klasa 2B)

W przypadku rodzeństwa, każde dziecko opisujemy oddzielnie.

Wpłaty za dany miesiąc należy uregulować do 10 dnia danego miesiąca.  Brak wpłaty w terminie będzie skutkował wstrzymaniem wydawania obiadów uczniowi.

 

Wpłaty za obiady pomniejszamy o zgłoszone odpisy po uzgodnieniu z intendentem (tel: 58-343-05-02 w 29).

 

 

 

J  A  D  Ł  O  S  P  I  S

 

 jadłospis od 26_09_2022

SMACZNEGO 😊

***********************************************************