(Український текст нижче)

Nasza szkoła to mała, kameralna szkoła z tradycjami. Najważniejsze dla nas jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju. Pracujemy wieloma ciekawymi i aktywnymi metodami. Zależy nam na tym, żeby każdy czuł się komfortowo, bezpiecznie oraz miał zaufanie do swoich wychowawców. Chcemy wychować mądrych, świadomych siebie i zaradnych ludzi. W naszej "szkole otwartych okien", każdy jest równy, każdy jest ważny i każdy może osiągnąć wiele w myśl zasady Korczaka „Mów dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”. Bardzo ważne jest indywidualne podejście do ucznia. Metody pracy są stale dostosowywane do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. Wspólnie z nauczycielami staramy się stworzyć dla naszych uczniów środowisko edukacyjne przyjazne, różnorodne, z wykorzystaniem nowych trendów uczenia, sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. Wykorzystujemy przygodę edukacyjną w odniesieniu do wielorakiej inteligencji. Rozwijamy kompetencje ucznia z wykorzystaniem przygody edukacyjne I metody „dzieci w działaniu”. Bierzemy pod uwagę ich talenty, pasje i zainteresowania. Dostosowujemy wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Zapewniamy:

- opiekę w dni wolne od zajęć dydaktycznych,

- w miarę możliwości organizacyjnych półkolonie „Akcja Zima”, „Akcja Lato”,

- opiekę medyczną (pielęgniarka szkolna),

- żywienie dla uczniów.

NASZA SZKOŁA TO PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ:

- kolorowe, wesołe klasy,

- przyjazne kąciki do wypoczynku,

- sala gimnastyczna, sala do zajęć FITKLASY, sprzęt multimedialny do pracy z narzędziami TIK,

- sala informatyczna i "Tableciarnia" (sala do zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK),

- biblioteka szkolna,

- stołówka i własna kuchnia,

- zapewniamy bezpieczną i przyjazną przestrzeń w świetlicy szkolnej,

- magiczny, interaktywny dywan do nauki, zabawy i zajęć rewalidacji,

- plac zabaw,

- nowoczesne boisko sportowe na powietrzu,

- "żywe tablice" alternatywa dla tradycyjnych tablic informacyjnych.

Flaga Ukrainy – Wikipedia, wolna encyklopedia

«Зеленка» - це невеличка, затишна школа з традиціями. Найголовніше для нас - це створення для учнів оптимальних умов для всебічного розвитку. Ми працюємо з багатьма цікавими та активними методами. Нам залежить, щоб усі почувались комфортно, в безпеці та мали впевненість у своїх вихователях. Ми хочемо виховати мудрих, самосвідомих та винахідливих людей. У нашій "школі відкритих вікон" кожен є рівний між собою, кожен важливий, і кожен може досягти багато чого відповідно до принципу Корчака "Говори своїй дитині що вона добра, що вона вміє, що зможе". Дуже важливий індивідуальний підхід до учня. Методи роботи постійно пристосовуються до потреб та можливостей розвитку кожної дитини. Разом із викладачами ми намагаємось створити доброзичливе, різноманітне освітнє середовище для наших учнів, використовуючи нові тенденції навчання, сприятливі для розвитку підприємництва. Ми використовуємо освітню пригоду, стосовно до багатократної інтелігенції.
Ми розвиваємо компетенції учня "діти в дії" та враховуємо їх таланти, інтереси та розвиваємо пристрасті:
- реалізація плану Далтона,
- методи, що розвивають навички письма, читання та рахунку,
- розвиток емоційно-пізнавальної сфери,
- розвиток психосоціальних навичок,
- заняття танцями та рухами, інтеграційний танець,
- ігри та спорт, загальний розвиток,
- заняття з використанням "інтерактивного килима",
- театральні ігри з використанням драми, театр Камішібай,
- розвиток дизайнерських та пластичних здібностей,
- заняття "веселою математикою" (навчальна пригода),
- заняття з муніципальною поліцією: "Безпечна гра з тваринами", "Автоходик", "Еко-охорона", "Повсякденна безпека",
- пригоди з програмуванням та робототехнікою - перші інтерактивні кроки.
Безкоштовні позакласні заходи:
- англійська,
- коригуюча гімнастика,
- танцювальні класи з елементами художньої гімнастики,
- логопедична та педагогічна терапія,
- сенсорна інтеграційна терапія, згідно рекомендаціям психолого-педагогічної клініки,
- терапія Томатиса, За рекомендацією психолого-педагогічного консультативного центру,
- реалізація превентивних проектів,
- «Маленька школа для батьків -« Будьте друзями і батьками дитини ».
Залежно від потреб дітей та батьків, школа відкрита для інших форм позакласної роботи.
Ми запевнюємо:
- догляд у дні, вільні від дидактичних занять, зимові канікули - "Зимова акція", літні канікули - "Літня акція"
- медичне обслуговування - шкільна медсестра
НАША ШКОЛА – ДРУЖНІЙ ПРОСТІР
- барвисті, веселі класи,
- дружні куточки для відпочинку,
- тренажерний зал, кімната для корекційних та танцювальних занять, мультимедійне обладнання для роботи з ІКТ-інструментами: проектори в кожному класі, планшети,
- сучасне звукове обладнання, комп'ютерний кабінет,
- шкільна бібліотека,
- їдальня та власна кухня,
- ми забезпечуємо безпечний та привітний простір для загальної кімнати школи,
- чарівний, інтерактивний килим для навчання, гри та оздоровлення,
- сучасний відкритий майданчик