Jesteśmy małą, kameralną szkołą z tradycjami. Ważne dla nas są wartości Patrona szkoły oraz te, wypracowane przez uczniów i Grono Pedagogiczne - "Ku wartościom i z wartościami". Istotne dla nas jest stworzenie uczniom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do dynamicznie rozwijającego się świata. W naszej szkole prowadzimy dwa eksperymenty pedagogiczne za zgodą MEiN: "Modelowe rozwiązania w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" (dwa poziomy edukacyjne) oraz różne projekty innowacji pedagogicznych. Staramy się, aby nasi uczniowie czuli się w szkole bezpiecznie i doświadczali radości z przygody edukacyjnej. Szanujemy i rozumiemy indywidualne potrzeby uczniów. Dostosowujemy metody i formy pracy, aby każdemu uczniowi stworzyć przyjazne warunki do nauki.        Chcemy wychować mądrych, świadomych siebie i odpowiedzialnych młodych ludzi. W naszej szkole "otwartych okien" każdy jest ważny i każdy może osiągnąć wiele w myśl zasady Korczaka „Mów dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”. Wspólnie z nauczycielami staramy się stworzyć dla naszych uczniów środowisko edukacyjne i przestrzeń szkolną z wykorzystaniem nowoczesnych trendów w edukacji. Wykorzystujemy przygodę edukacyjną w odniesieniu do wielorakiej inteligencji. Rozwijamy kompetencje ucznia poprzez aktywność „dzieci w działaniu”. Bierzemy pod uwagę ich talenty, pasje i zainteresowania. Zapewniamy:

 - zajęcia specjalistyczne z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły,

- bezpieczną i przyjazną przestrzeń w świetlicy szkolnej,

 - w miarę możliwości organizacyjnych półkolonie „Akcja Zima”, „Akcja Lato”,

 - opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej,

 - żywienie dla uczniów.

NASZA SZKOŁA TO PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ:

 - kolorowe, wesołe klasy,

 - przyjazne kąciki do wypoczynku,

 - sala gimnastyczna,

- sala do zajęć FITKLASY,

- sprzęt multimedialny do pracy z narzędziami TIK,

 - sala informatyczna i "Tableciarnia" (sala do zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK),

 - nowoczesna i przyjazna dla uczniów biblioteka szkolna,

 - stołówka i własna kuchnia,

- magiczny, interaktywny dywan do nauki, zabawy i zajęcia rewalidacji.

Pracujemy z ozobotami i robotem edukacyjnym Photon. Posiadamy:

 - plac zabaw,

 - nowoczesne boisko sportowe na powietrzu,

 - "żywe tablice" - alternatywę dla tradycyjnych tablic informacyjnych.

pliki do pobrania