Informacje o nagrywaniu lekcji podczas kształcenia na odległosć - 3 kwietnia 2020

Ogólne informacje o ksztakceniu na odległość