Drodzy Rodzice i Uczniowie,

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych, plenerowych i szkolnych do chwili ustania zagrożenia. Dlatego z dniem 10 marca 2020r. odwołujemy wszystkie wycieczki i imprezy masowe do odwołania. Dziękujemy za zrozumienie.