oswiadczenie-rodzica-samodzielny-powrot-dziecka-do-domu-covid-19.pdf       

klauzula-inform-dla-rodzicow-covid.pdf

oswiadczenie-rodzica-covid.pdf

oswiadczenie-rodzicow-osoby-upowaznione-do-odbioru.pdf  

zgoda-na-pomiar-temperatury-covid.pdf

zasady-przyjecia-ucznia-do-oddzialu-specjalnego-sp-nr-69.pdf

sp-69-gd-procedura-bezpieczenstwa-powrot-i-iii.pdf

procedury-szkoly-konsultacje-dla-uczniow-od-25-05-20.pdf