Szkoła Podstawowa nr 69 im. gen.Stanisława Sosabowskiego
ul. Zielony Trójkąt 1
80-869 Gdańsk

Email: sekretariat@SP69.edu.gdansk.pl
Strona WWW: http://sp69.edu.gdansk.pl/pl
Biuletyn Informacji Publicznej: BIP

skrytka ePUAP szkoły:       /SP69Gdansk/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Eliza Łuczkiewicz-Sztuka

Kontakt e-mail: iod@rodo-edu.pl

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

http://sp69.edu.gdansk.pl/pl