„AKCJA ZIMA 2023” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 69 W GDAŃSKU
Termin wypoczynku: 16-20.01.2023r. oraz 23-27.01.2023r.
Ilość grup: 3 (w tym 2 grupy dla uczniów z oddziałów specjalnych)
Uczestnicy: uczniowie szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku
Liczebność grup: max 15 w grupie młodszej (do 10 lat), w grupie uczniów z oddziałów specjalnych max 4
Uczestnictwo w dwóch turnusach będzie możliwe, tylko w przypadku wolnych miejsc (po ogłoszeniu wyników
rekrutacji).
 I turnus - 16.01. – 20.01.2023 r.
 II turnus - 23.01. – 27.01.2023 r.
1. Miejsce półkolonii: teren Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku, ul. Zielony Trójkąt 1, 80-269 Gdańsk
2. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
3. Rodzice pokrywają wszystkie koszty związane z biletami wstępu (muzea, kino, itp.) oraz przejazdami komunikacją
miejską (w przypadku braku dokumentu upoważniającego do darmowych przejazdów).
4. Nabór na półkolonie trwa od 02.01.2023 do 11.01.2023 r. (karta zgłoszenia do pobrania na stronie szkoły lub w
sekretariacie szkoły).
5. Warunkiem przyjęcia na półkolonie jest kompletnie i poprawnie wypełniona karta zgłoszeniowa. Wypełnioną
kartę należy złożyć w sekretariacie w terminie do 11.01.2023 r. do godziny 13.00. O przyjęciu dziecka nie decyduje
kolejność zgłoszeń!
6. Uczestnictwo w dwóch turnusach jest możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc.
8. Ogłoszenie wyników rekrutacji 12.01.2023 r. od godziny 10.00 (informacja w sekretariacie szkoły, kontakt
telefoniczny sekretariatu szkoły z rodzicem).
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice dziecka zobowiązani są do niezwłocznego
poinformowania o tym organizatora wypoczynku – Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku (sekretariat szkoły) przed
rozpoczęciem turnusu
W ramach „Akcji Zima 2023”wyżywienie w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.
Z poważaniem
Krystyna Baryś
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku