Karta kwalifikacyjna uczestnika

Szanowni Państwo,

informuję, że w naszej szkole organizujemy "Akcję Lato 2022". Poniżej podaję Państwu informację dotyczącą półkolonii w naszej szkole:

1.Termin wypoczynku: 15-19.08.2022r. oraz 22-26.08.2022r.
2. Ilość grup: 3 (w tym 2 grupy dla uczniów z oddziałów specjalnych)
3. Uczestnicy: uczniowie szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku
4. Liczebność grup: max 15 w grupie młodszej (do 10 lat), w grupie uczniów z oddziałów specjalnych max 4
5. Uczestnictwo w dwóch turnusach będzie możliwe, tylko w przypadku wolnych miejsc (po ogłoszeniu wyników rekrutacji).
a) I turnus - 15.08. – 19.08.2022 r.
b) II turnus - 22.08. – 26.08.2022 r.
6. Miejsce półkolonii: teren Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku, ul. Zielony Trójkąt 1, 80-269 Gdańsk
7. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
8. Rodzice pokrywają wszystkie koszty związane z biletami wstępu (muzea, kino, itp.) oraz przejazdami komunikacją miejską (w przypadku braku dokumentu upoważniającego do darmowych przejazdów).
9. Nabór na półkolonie trwa od 15.06 do 23.06.2022 r. (karta zgłoszenia do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie szkoły).
10.Warunkiem przyjęcia na półkolonie jest kompletnie i poprawnie wypełniona karta zgłoszeniowa. Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie w terminie do 23.06.2022 r. do godziny 14.00. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!
11.Uczestnictwo w dwóch turnusach jest możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc.
12.Ogłoszenie wyników rekrutacji 24.06.2022 r. od godziny 10.00 (informacja w sekretariacie szkoły, kontakt telefoniczny sekretariatu szkoły z rodzicem)
13.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice dziecka zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym organizatora wypoczynku – Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku (sekretariat szkoły) przed rozpoczęciem turnusu.
14. W ramach „Akcji Lato 2022” nie zapewniamy wyżywienia.

Z poważaniem
Krystyna Baryś
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku